Neem vrijblijvend  contact met mij op...

 
 
 
 
 

de oplossing is vaak dichterbij dan je denkt

Soms is een telefoontje of een appje net even fijner, dat mag natuurlijk ook.

06 - 299 16 520

Moyas is aangesloten bij de beroepsvereniging LVNT en RBCZ (het kwaliteitsregister in Nederland voor geregistreerde HBO-opgeleide therapeuten).
Als je aanvullend verzekerd bent, worden de consulten (deels) vergoed.

Check je polis bij je zorgverzekeraar voor de voorwaarden en mogelijkheden.

Ik ontvang je graag in mijn praktijk en ik combineer het  programma ook met online consulten

K.v.K. Amersfoort 72731397

BTW NL 001507600B33

Maandag
Gesloten
Dinsdag
09:00 - 18:00
Woensdag
Gesloten
Donderdag
09:00 - 17:00
Vrijdag
14:00 - 17:00
Zaterdag - Zondag
Gesloten

Er is 1 gratis parkeerplek speciaal voor jou voor de deur beschikbaar en er is voldoende parkeergelegenheid (betaald) in de directe omgeving.


Moyas is ook goed bereikbaar met het openbaar vervoer en vanaf het centraal station is het slechts 5 minuten lopen.

Aanmelden voor mijn nieuwsbrief

* indicates required

Intuit Mailchimp

PRIVACYMoyas verwerkt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet AVG (Algemene verordening gegevensbescherming).


Bij aanvang van de anamnese en/of behandeling ga ik er van uit dat je toestemming geeft om je persoons- en behandelgegevens op te slaan ten behoeve van de Ayurvedische behandeling.


Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.


Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:


 • zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens


Als jouw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).


De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming
 • voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid
 • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing
 • een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet om jouw toestemming vragen.


Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.
Bij kinderen treedt het termijn van 20 jaar in werking, na het behalen van de 18 jarige leeftijd.


PRIVACY OP JE NOTA
Op de nota die je van mij ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota, indien van toepassing kunt declareren bij je zorgverzekeraar.


Gegevens die op je nota vermeld staan:

 • naam, adres en woonplaats
 • geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, d.w.z. behandeling Ayurvedische therapie behandeling of natuurgeneeskundig consult.
 • de kosten van het consult

VOORWAARDENBehandelingen alleen op afspraak.


Elke afzegging van een consult en/of behandeling die niet 24 uur van te voren via de mail (esther.hendriks@moyas.nl) is afgezegd, wordt in rekening gebracht.


Na de behandeling ontvang je een betaalverzoek. De nota van de behandeling ontvang je via email, zodat je deze direct bij je zorgverzekeraar zou kunnen indienen.


De consulten en/of behandelingen worden (deels) vergoed bij de meeste zorgverzekeraars, afhankelijk van de afgesloten polis.
De consulten en/of behandelingen vallen onder ‘natuurgeneeskundige behandeling’.


VOORWAARDEN VERKEER CLIËNTEN

In het verkeer met mijn cliënten gelden de bepalingen, de beroepscode, de kwalificatie eisen en de klacht- en tuchtregeling van de beroepsvereniging LVNT en van het kwaliteitsregister RBCZ.


Als je een klacht hebt, gaan we in gesprek om er samen uit te komen, mocht dat niet lukken dan ga je naar https://www.lvnt.nl/klachten.