Ayurveda
Praktijk

Wil jij het beleid voor vrouwen met menopauzale klachten in de organisatie concreet verbeteren, ziekteverzuim beperken en vroegtijdige uitval voorkomen?


De menopauze is geen ziekte!


Over de jaren is het HR beleid van jouw organisatie natuurlijk verder geprofessionaliseerd en meer op maat gemaakt als gevolg van maatschappelijke- en economische ontwikkelingen.

Maar geldt dat ook voor de menopauze?

De overgang, letterlijk dus een transitie, luidt een nieuwe periode in, laten we zeggen de ‘wijze’ periode en dat gaat gepaard met veranderingen in het dagelijks leven. Een fantastische periode vol kennis, zelfbewustzijn, bevrijd van stress en kiezen voor het leven dat past bij de individuele vrouw, zo zou het moeten zijn. En bovendien klachtenvrij.

Echter, dit is voor vele vrouwen een ver van de bed show.

Er zijn jaarlijks ongeveer 1.8 miljoen vrouwen in Nederland in de overgang, 80% daarvan ervaart klachten en maar liefst 30% ervaart dermate ernstige klachten dat het hun leven beïnvloedt. *

Als we kijken naar de nationale top 40 meest voorkomende ziekten/aandoeningen dan zou de menopauze met 1,4 mln. vrouwen die klachten ervaren, gelijk de 1ste positie innemen! Kijken we naar alleen opvliegers dan wordt het een nr. 6 notering. **

Maar de menopauze staat niet op die lijst, echter de productiviteit staat onder druk als gevolg van massale klachten rondom de overgang.
Verminderde arbeidsproductiviteit uit zich geregeld in wat gynaecoloog en onderzoeker Marije Geukes ‘presenteïsme’ noemt: ik ben er wel, maar ik doe niet zo veel. Geukes: ‘Zo gaat er in Nederland per jaar 2,1 miljard euro verloren. Dat is veel meer dan de kosten van het ziekteverzuim dat het gevolg is van overgangsklachten’. ***

Bovendien blijkt dat driekwart van de vrouwen in Nederland die hulp zoekt voor hun overgangsklachten, een verhoogd risico heeft op toekomstig ziekteverzuim, en mogelijk zelfs op een vroegtijdige beëindiging van de actieve arbeidsparticipatie. ***

En volgens onderzoek van Zilveren Kruis hebben vrouwen in de leeftijdscategorie 45-55 jaar eerder kans om uit te vallen dan vrouwen tussen de 25-45 jaar. Ruim een derde van het verzuim is toe te schrijven aan de menopauze. ****

De menopauze is dus een maatschappelijk probleem geworden en door de bevolkingsgroei en vergrijzing zullen de aantallen nog verder stijgen de komende jaren. Zijn er oplossingen?

* www.vuurvrouw.nu

** www.ziekten.nl/40-meest-voorkomende-ziekten

*** https://205rpe43adla3g1ggs4flrux-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2020/08/WOMEN-Inc.-Amsterdam-UMC-literatuurstudie-naar-overgang-menopauze-gezondheid-en-werk.pdf

**** https://www.zilverenkruis.nl/zakelijk/blog/herken-verzuim-door-overgangsklachten

 Voorkomen is beter dan genezen!       

Preventie! We worden ouder, werken langer en tot op hogere leeftijd. Fysieke en mentale gezondheid zijn dus cruciaal voor een aangenaam en volwaardig leven. Een gezonde overgang begint echter niet rond je 50ste maar vrouwen vanaf hun 30ste levensjaar zouden bewust bezig moeten zijn met hun gezondheid om als het eenmaal zover is, geen problemen te ondervinden.


 Wat kun je als organisatie concreet aanbieden?

1.  Voorlichting (een interactieve presentatie aan geïnteresseerden in de organisatie met een Q&A).

en/of

2.  Persoonlijke begeleiding van vrouwen in de overgang met klachten (o.b.v een abonnementsvorm waarbij de vrouwen individueel, periodiek gecoacht worden op basis van een uitgebreide intake en een persoonlijk behandelplan).

Wil jij het beleid voor vrouwen met menopauzale klachten in de organisatie concreet verbeteren, ziekteverzuim en vroegtijdige uitval voorkomen?

Laten we samenwerken aan concrete oplossingen voor vrouwen die klachten ervaren, thuis en op de werkvloer, als gevolg van de menopauze. Ik ga graag de samenwerking en uitdaging aan!

Esther Hendriks
Ayurvedic Practitioner


Ik werk volgens de principes van Ayurveda, daarover hier meer, of kijk nog even verder op mijn website voor meer informatie en contactgegevens.

Afgestudeerd Ayurvedic Practitioner aan EISRA (European Institute for Scientific Research on Ayurveda in Den Haag), geregistreerd lid bij  LVNT (de beroepsvereniging) en RBCZ  (het kwaliteitsregister in Nederland voor hbo-opgeleide therapeuten).


 
 
 
 
E-mailen
Instagram